Kościół Pod Wezwaniem Wszystkich Świętych w Krościenku – Zabytek o Bogatej Historii

Wstęp

W Krościenku nad Dunajcem, malowniczo położonym miasteczku w Pieninach, znajduje się niezwykle cenny zabytek sakralny – Kościół Pod Wezwaniem Wszystkich Świętych. To świątynia o bogatej historii, której początki sięgają XIV wieku. W niniejszym artykule przybliżymy historię, architekturę oraz znaczenie tego wyjątkowego miejsca.

Historia kościoła

Kościół Pod Wezwaniem Wszystkich Świętych w Krościenku został zbudowany w XIV wieku jako drewniana świątynia. Przez kolejne wieki był rozbudowywany i przebudowywany, co sprawia, że dzisiaj prezentuje różne style architektoniczne.

XIV-XV wiek – Początki kościoła

Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1350 roku. Była to drewniana świątynia, która pełniła funkcję miejscowego kościoła parafialnego. W 1397 roku, za sprawą biskupa krakowskiego Jana Radlicy, kościół został konsekrowany.

XVI-XVII wiek – Rozbudowa świątyni

W XVI wieku kościół uległ znacznym przebudowom. Wtedy to dodano nowy, murowany prezbiterium oraz zakrystię. W XVII wieku dobudowano również wieżę, która stała się charakterystycznym elementem świątyni.

Architektura kościoła

Kościół Pod Wezwaniem Wszystkich Świętych w Krościenku jest obecnie budowlą murowaną, jednonawową, z prezbiterium i zakrystią. Jego architektura łączy w sobie elementy stylu gotyckiego, barokowego i rokokowego.

Elementy gotyckie

Najstarsze fragmenty kościoła, takie jak prezbiterium, zachowały styl gotycki. Charakterystycznymi elementami są ostrołukowe okna oraz sklepienie krzyżowo-żebrowe. W prezbiterium znajduje się również piękna gotycka płaskorzeźba przedstawiająca Ukrzyżowanie.

Elementy barokowe

W XVII wieku świątynia zyskała barokowy wystrój. Przykładem tego stylu są m.in. ołtarze boczne, ambona oraz polichromia na sklepieniu nawy. W wieży kościelnej umieszczono również barokowe dzwony.

Elementy rokokowe

W XVIII wieku dodano do wystroju kościoła elementy rokokowe. Z tego okresu pochodzą m.in. ołtarz główny oraz stalle w prezbiterium.

Wartości artystyczne i zabytki wewnątrz kościoła

Kościół Pod Wezwaniem Wszystkich Świętych w Krościenku skrywa w swoim wnętrzu liczne dzieła sztuki sakralnej oraz zabytki o ogromnej wartości artystycznej i historycznej.

Ołtarze i rzeźby

Ołtarz główny wykonany w stylu rokokowym prezentuje scenę Wszystkich Świętych. Dopełnienie kompozycji stanowią liczne rzeźby świętych i aniołów. Warto również zwrócić uwagę na boczne ołtarze, również utrzymane w stylu barokowym, które przedstawiają sceny z życia świętych, takich jak św. Stanisława Kostki czy św. Jana Nepomucena.

Obrazy i polichromie

Wewnątrz kościoła można podziwiać również liczne obrazy olejne oraz polichromie na sklepieniach nawy. Przykładem jest malowidło na sklepieniu prezbiterium przedstawiające Zstąpienie Ducha Świętego. Ponadto, świątynia zachowała również wiele zabytkowych epitafiów oraz tablic pamiątkowych.

Organy i dzwony

Kościół może poszczycić się również pięknymi, zabytkowymi organami o wyjątkowym brzmieniu. Instrument ten został wykonany w XIX wieku przez znanego organmistrza Franciszka Śliwińskiego. W wieży kościelnej znajdują się również zabytkowe dzwony, które od wieków pełnią swoją funkcję.

Otoczenie kościoła

Świątynia otoczona jest zabytkowym cmentarzem oraz kamiennym murem. Warto także zwrócić uwagę na otaczające kościół drzewa, które tworzą niezwykłą, malowniczą oprawę dla tego zabytkowego miejsca.

Podsumowanie

Kościół Pod Wezwaniem Wszystkich Świętych w Krościenku to wyjątkowe miejsce o bogatej historii i niezwykłym znaczeniu dla kultury i sztuki regionu. Jego architektura oraz zabytki wewnątrz świątyni świadczą o wielowiekowej tradycji artystycznej, którą warto poznać i docenić.

Share this article:
Previous Post: Cmentarz Jungenfeldów: Tajemnicze i Zapomniane Miejsce w Pieninach

March 24, 2023 - In Atrakcje w Pieninach, Blog o Pieninach, Zabytki w Pieninach

Next Post: Kościół św. Anny w Jaworkach – Tajemnicze Piękno Pienińskiej Architektury

March 24, 2023 - In Blog o Pieninach, Zabytki w Pieninach

Related Posts

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.