Zmarł Andrzej Szczocarz – dyrektor Pienińskiego Parku Narodowego w latach 1985-1998

Współczesny Pieniński Park Narodowy zawdzięcza swój rozwój i sukcesy w ochronie przyrody dzięki wizjonerskiej postawie jednego człowieka. To on stworzył i zrealizował nowoczesną wizję funkcjonowania parku narodowego w momencie przełomowym dla kraju. Skompletował zespół pracowników, którzy byli oddani wspólnemu celowi i cenił solidność w pracy. Podczas swojej kadencji, dał pracownikom duży margines samodzielności i swobodę działania, ale zawsze zachowywał nad nimi nadzór. Po odejściu z pełnionej funkcji, jego wkład w ochronę przyrody wciąż pozostaje nieoceniony, a szczególnie w kwestii edukacji ekologicznej i budowania poczucia odpowiedzialności za otoczenie, niezależnie od miejsca, w którym przyszło nam żyć. W komunikacie Pienińskiego Parku Narodowego możemy przeczytać, że jego odejście było dotkliwą stratą dla ochrony przyrody, ale jednocześnie jego dziedzictwo i wpływ na rozwój parku są wciąż obecne i stanowią ważną inspirację dla kolejnych pokoleń.

„Skompletował zespół pracowników oddanych wspólnemu celowi, kładąc nacisk na odpowiedzialność i solidność w pracy. W pewien sposób „ulepił” nas po swojemu, dając nam jednocześnie duży margines samodzielności i swobodę działania. Jego odejście – z racji pełnionych w życiu funkcji – jest dotkliwą stratą dla ochrony przyrody, zwłaszcza w kwestii edukacji ekologicznej i budowania poczucia odpowiedzialności za otoczenie, niezależnie od miejsca, w którym przyszło nam żyć” – czytamy w komunikacie Pienińskiego Parku Narodowego.

Share this article:
Previous Post: Szczawnica: Miejsce do rekreacji przy wodospadzie Zaskalnik

March 23, 2023 - In Wiadomości, Wiadomości lokalne

Next Post: ”Osobowość artystyczna roku” – Wystawa prac Jacka Dudka

March 23, 2023 - In Archiwum, Uncategorized

Related Posts

  • 23 marca, 2023
  • 1 mins read

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.